Reglement en routing bij een geschil

De procedure en verplichtingen voor aangesloten zorgaanbieders staan beschreven in de Algemene voorwaarden Wkkgz. Deze voorwaarden kunnen aangesloten zorgaanbieders opvragen bij Stichting Zorggeschil. De procedure en verplichtingen voor aangesloten zorgaanbieders en voor cliënten/patiënten in het geval van een geschil, staan beschreven in het reglement van Stichting Zorggeschil.

KLIK HIER VOOR HET REGLEMENT VAN STICHTING ZORGGESCHIL 

Toelichting, niet deel uitmakend van het Reglement:

De Geschilleninstantie zal slechts in uitzonderlijke omstandigheden besluiten tot een veroordeling in de kosten van het geding. Een veroordeling in de kosten van het geding moet los worden gezien van de behandelkosten van een geschil, waarover afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de aansluiting van de zorgaanbieder bij de Geschilleninstantie. De behandelkosten zijn afhankelijk van het verloop van het geschil en niet aan het hier genoemde maximumbedrag gebonden. Een eventuele veroordeling in de kosten van het geding wordt in mindering gebracht op de behandelkosten.