Wat heeft Stichting Zorggeschil het afgelopen jaar zoal gedaan?

Ook al zit het jaar 2017 er nog niet helemaal op, we kijken toch alvast graag terug op een bevlogen jaar. In december 2016 kregen we van de minister de erkenning als geschilleninstantie. Vanaf dat moment is er veel gebeurd en hebben we veel bereikt.

Onze organisatie staat en de eerste geschillen zijn succesvol bemiddeld en afgehandeld. Het is goed om te zien dat we met Stichting Zorggeschil het verschil kunnen maken. We krijgen positieve reacties uit de zorgwereld en zien het aantal aanmeldingen flink groeien. Met andere woorden: we helpen steeds meer zorgaanbieders en -professionals bij het op orde krijgen en houden van hun klachten- en geschillen afhandeling.

Inrichten van stichting
Omdat we pas in december 2016 de erkenning van de minister kregen, moest er snel gehandeld worden. Als eerste is er een bestuur voor de Stichting Zorggeschil gekomen. Dit bestuur van drie leden is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier zorgpartijen die hun krachten hebben gebundeld.

De volgende stap was het opzetten van de organisatie. Er waren vanaf 1 januari direct veel overstappers naar Zorggeschil die allemaal begeleid moesten worden. Verder hebben we ons volop gericht op het opbouwen van de communicatie. We hebben nu een duidelijke website, folder en infographic. Zowel gericht op de zorgaanbieders als de cliënten. Iedereen is nu dus goed geïnformeerd en weet wat Stichting Zorggeschil te bieden heeft.

De laatste belangrijke ontwikkeling van 2017 is het opzetten van een Raad van Deelnemers. Al met al is er veel werk verzet en zijn we toekomst-ready. We verwachten dan ook vanaf 1 januari 2018 weer veel overstappers en nieuwe leden.

Eerste succesvolle bemiddeling
De commissie functioneert inmiddels en de eerste klachten zijn ingediend. Hierbij wordt er door de klachtenfunctionaris eerst ingezet op bemiddeling. Want samen eruit komen heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Inmiddels is het eerste geschil door middel van bemiddeling succesvol opgelost. Verder lopen er verschillende geschillen waarvoor binnenkort een oplossing wordt verwacht.