We blijven groeien, wie hebben zich al bij ons aangesloten?

Het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet met Stichting Zorggeschil. In de zorgsector merken we dat er behoefte is voor ons aanbod. Daar zijn we blij om, want iedere zorgaanbieder en cliënt verdient een goede klachtenafhandeling. Het mooiste is dat we vaak voorkomen dat een klacht ook echt een geschil wordt en dat we via bemiddeling veel kunnen oplossen.

Stichting Zorggeschil maakt voor veel verschillende partijen het verschil. We zijn actief in alle lagen van de zorg. We willen juist de verbindende factor tussen cliëntenverenigingen, grote zorgaanbieders, beroepsverenigingen en andere zorgpartijen zijn. Daarom zijn er vier heel verschillende zorgpartijen betrokken bij Stichting Zorggeschil. Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie in stand en faciliteert deze. De klachtenregeling en de klachtenfunctionaris worden verzorgd door Quasir.

Wie sluiten zich dan bij ons?
We zijn benieuwd waarom organisaties zich verbinden aan Zorggeschil. Daarom zochten we twee verschillende zorgpartijen op en vroegen ze naar hun beweegredenen. We gingen langs bij ZZP Nederland en thuiszorgorganisatie Rijnstad. Lees hieronder hun reacties:

ZZP Nederland: toegankelijk en kwalitatief hoogstaand

ZZP Nederland is de belangenbehartiger van meer dan 40.000 zelfstandig ondernemers in Nederland. Zelfstandige zorgprofessionals zijn hierbij een van de grootste groepen, ongeveer 5000 van hen hebben zich bij ZZP Nederland aangesloten. Voor haar leden bieden ze samen met Zorggeschil een geschillencommissie voor zzp’ers aan.

Directeur Frank Alfrink legt graag uit waarom ze samenwerken met Zorggeschil. Frank: “Als ZZP Nederland kregen wij van de bij ons aangesloten zorgprofessionals steeds vaker de vraag of wij ook kunnen ondersteunen op het gebied van klachtenafhandeling. Iedere zorgondernemer, dus ook ZZP’ers, moeten dit vanaf 1 januari 2017 gratis aan hun klanten aanbieden. Hierop kwamen we in contact met Stichting Zorggeschil en hebben we afspraken gemaakt om een speciaal pakket voor onze leden samen te stellen. Nu bieden we onze leden voor 50 euro per jaar een geschillencommissie en klachtenfunctionaris op afroep aan. Dit is zo betaalbaar, toegankelijk, flexibel en de zzp’er voldoet aan zijn wettelijke plicht.”

Frank: “We hadden direct een goed gevoel bij Zorggeschil. Er zitten vier professionele en betrokken partijen bij, waardoor ze de gevraagde kwaliteit bieden. Kwaliteit waar onze leden ook voor staan. Zzp’ers die van onze regeling gebruik maken, moeten ook lid zijn van ons netwerk. Dit kost 20 euro per jaar. Al vele honderden zzp’ers maken gebruik van ons aanbod. Maar dit gaat na 1 januari stijgen als veel contracten opnieuw worden afgesloten.”

Zorgaanbieder thuiszorg Rijnstad: “Het is nu gewoon goed geregeld”

Thuiszorg Rijnstad, Monique Polman
Thuiszorg Rijnstad, Monique Polman

Thuiszorgorganisatie Rijnstad is vanaf het begin aangesloten bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. Als kleine thuiszorgorganisatie is het beter voor ze om het collectief te regelen via Zorggeschil. Ze kwamen via Quasir, waarbij ze ook al andere ondersteuning afnemen, op het spoor van Zorggeschil.

Vanuit Rijnstad is Monique Polman betrokken bij Zorggeschil. Monique: “We zijn vooral blij dat we het afgelopen jaar nog geen gebruik hebben gemaakt van de diensten van Zorggeschil. Dat betekent namelijk dat er geen hoog oplopende klachten en geschillen zijn geweest.”

“Wel is het fijn dat we via Zorggeschil en Quasir alles goed hebben geregeld voor als we toch een keer in een klachtensituatie komen. Naast dat het wettelijk verplicht is, vinden wij het belangrijk dat het onderdeel klachtenafhandeling goed en onafhankelijk gebeurt. We laten hiermee zien dat we onze cliënten serieus nemen. Stichting Zorggeschil faciliteert de geschilleninstantie en Quasir verzorg de klachtenregeling en klachtenfunctionaris.”

Monique: “Voor ons als kleine organisatie zijn de mogelijkheden die Stichting Zorggeschil aanbiedt passend. Het is voor ons bijvoorbeeld te duur om zelf een eigen onafhankelijke klachteninstantie op te tuigen. Dat is nu goed geregeld via Zorggeschil. We weten dat daar de juiste expertise aanwezig is. Verder spreekt de persoonlijke manier van werken ons aan. Het is zowel voor ons als voor onze cliënten een toegevoegde waarde en daar zijn we blij mee!”