Stichting Zorggeschil

Zorgorganisaties, brancheverenigingen en beroepsverenigingen in zorg en welzijn kunnen een verzoek tot aansluiting indienen voor de Geschilleninstantie Stichting Zorggeschil.

Lees meer

Actuele evenementen

Stichting Zorggeschil

Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot goede zorg. De overheid heeft daarom wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie zorg. Voorheen was dit alleen mogelijk door een rechtsgang naar de kantonrechter.

De Wkkgz schrijft ook voor hoe zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Per 1 januari 2017 is het voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Is een zorgaanbieder niet aangesloten dan geldt dit als een overtreding en kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd een sanctie opleggen. De verplichting houdt verder in dat een zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris beschikbaar moet stellen en een overeenkomst dient te sluiten met samenwerkende zorgverleners.

Stichting Zorggeschil faciliteert, sinds de invoering van de Wkkgz op 1 januari 2017, een erkende geschilleninstantie voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn).

Door u aan te sluiten bij Stichting Zorggeschil voldoet u aan de wettelijke plicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Stichting Zorggeschil is een door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie die zich richt op alle zorgverleners en alle typen zorg.

Secretariaat
Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

administratie@zorggeschil.nl
www.zorggeschil.nl

KvK 66986044

Zorggeschil ondersteunt deze gezamenlijke website van erkende geschilleninstanties in de zorg.

(Via de link op het logo hieronder gaat u naar de uitspraken van de aangesloten geschilleninstanties in de zorg.)

geschillendossier
Over ons

Stichting Zorggeschil beschikt over een zeer deskundige commissie bestaande uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris.