Zorgaanbieders

Als zorgverlener bent u volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg per 1 januari 2017 verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Bij Stichting Zorggeschil kunt u zich aansluiten als uw zorgverlening valt onder:

- eerstelijns gezondheidszorg
- ziekenhuizen, expertiseklinieken
- verpleging- de verzorgingszorg
- verzorging/begeleiding
- geestelijke gezondheidszorg

De geschilleninstantie

Geschilleninstantie Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn, alsmede leden die zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een Ambtelijk Secretaris. De voorzitter (dan wel de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties.
De klacht wordt altijd door de patiënt/cliënt bij de geschillencommissie voorgelegd. De commissie moet binnen 6 maanden een uitspraak doen. Bij schade kan de commissie een vergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen aan de cliënt. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van een Aansprakelijkheidsverzekering.
De uitspraak door de geschillencommissie is helder, onpartijdig en bindend.

Tarieven

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal professionals binnen uw organisatie, maakt Stichting Zorggeschil een berekening van het tarief. Wij verzoeken u dan ook onderstaand formulier volledig in te vullen.
Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte op maat aangeboden inclusief aanvullende informatie en de algemene voorwaarden.

De tarieven voor aansluiting bij de Geschilleninstantie zijn exclusief de kosten voor als er een geschil moet worden afgehandeld. Wij kiezen voor lage aansluitingskosten omdat de kans op een geschil klein is. De kosten voor een geschil bedragen gemiddeld € 2700,- voor het afhandelen van het geschil. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van een Rechtsbijstandverzekering.

In een infographic wordt de routing weergegeven over hoe u als zorgaanbieder met een klacht of een geschil om kunt gaan

U kunt hier de infographic downloaden.

U kunt hier een folder downloaden.

Aanmelden

Bent u nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie dan kunt u zich bij Zorggeschil aanmelden middels het onderstaande formulier.
Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en afgewikkeld door Quasir. Deze organisatie is al 15 jaar gespecialiseerd in de klachtenbehandeling in de zorg. Heeft u hulp nodig bij het stroomlijnen van uw klachtenprocedure of het inhuren van een klachtenfunctionaris op afroep, dan kunnen zij u ook verder helpen.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

  • Persoonsgegevens

  • Adresgegevens

  • Aanvullende informatie

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.