Zorgaanbieders

Als zorgverlener bent u volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Bij Stichting Zorggeschil kunnen alle typen zorgaanbieders zich aanluiten zoals

 • eerstelijns gezondheidszorg
 • ziekenhuizen, expertiseklinieken
 • verpleging, verzorging en thuiszorg
 • gehandicaptenzorg
 • solistische zorgverleners en ZZP-ers
 • complementaire en alternatieve geneeswijzen
 • geestelijke gezondheidszorg

Klacht – geschil

Met de Wkkgz zorgt de overheid voor laagdrempelige klachtenbehandeling. Hiervoor moeten cliënten/patiënten gratis met hun klacht bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder terechtkunnen. Wordt een klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een erkende geschilleninstantie zoals Stichting Zorggeschil.

Procedure voor de zorgaanbieder (download de infographic)

 1. Uw cliënt/patiënt is ontevreden over zijn/haar zorg
 2. U doet uw uiterste best het probleem op te lossen. Als dit niet lukt wijst u op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 3. De opgeleide en onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft advies over- en/of helpt uw cliënt/patiënt met het indienen van de klacht.
 4. De kosten voor een klachtenfunctionaris, al dan niet op afroep (bijvoorbeeld via Quasir) zijn voor rekening van u als zorgaanbieder.
 5. Binnen 6 weken na indiening van de klacht dient u een gemotiveerd oordeel te geven over de klacht.
 6. Mocht uw cliënt/patiënt nog altijd niet tevreden zijn dan wijst de klachtenfunctionaris op de mogelijkheid tot- en de weg naar Stichting Zorggeschil.
 7. Stichting Zorggeschil doet een bindende uitspraak. De kosten voor behandeling van een geschil zijn voor uw rekening als zorgaanbieder. U kunt veroordeeld worden tot een schadevergoeding van max. € 25.000,-.
 8. Uw cliënt/patiënt betaalt eenmalig € 50,- (excl. BTW) klachtengeld voor het melden en kan veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de behandelingskosten.
 9. Voor de kosten van behandeling en/of een veroordeling tot schadevergoeding kunt u zich verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe werkt Stichting Zorggeschil

De geschillencommissie van Stichting Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden meester in de rechten. De overige leden zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (of de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden. De klacht wordt altijd door de cliënt/patiënt bij de geschillencommissie ingediend. De commissie moet binnen zes maanden een uitspraak doen. Bij schade kan de commissie een vergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen aan de cliënt/patiënt. Hiervoor kan de zorgverlener zich verzekeren door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraak door de geschillencommissie is helder, onpartijdig en bindend en wordt geanonimiseerd gepubliceerd op de website van Stichting Zorggeschil en op de website van SUGZ (Stichting Uitspraken Geschilleninstanties Zorg).

Tarieven

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal professionals binnen uw organisatie, maakt Stichting Zorggeschil een berekening van het tarief. Wij verzoeken u dan ook onderstaand formulier volledig in te vullen. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte op maat, inclusief aanvullende informatie en de algemene voorwaarden.

De tarieven voor zorgaanbieders bij Stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten van afhandeling van een geschil. Wij kiezen voor lage aansluitkosten omdat de kans op een geschil klein is. De kosten voor een geschil variëren naar gelang de complexiteit van een geschil. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanmelden

U kunt het onderstaande formulier invullen om u bij Stichting Zorggeschil aan te melden.

Samenwerking Stichting Zorggeschil en Quasir

Stichting Zorggeschil houdt de erkende geschillencommissie in stand. Stichting Zorggeschil sluit zelf geen abonnementen c.q. aansluitingen af, maar heeft Quasir BV hiervoor aangewezen. Quasir regelt de aansluiting bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil middels een abonnement.
De wetgeving ( Wkkgz) vereist naast de aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie, tevens een onafhankelijke klachtenfunctionaris en calamiteitenprocedure. Quasir levert ook abonnementen op de onafhankelijke klachtenfunctionaris op afroep en voorzitters calamiteitenonderzoek op afroep. Een klacht kan pas worden voorgelegd aan de geschilleninstantie als de klachtenprocedure is doorlopen. Middels een totaal abonnement, klachtenfunctionaris op afroep, calamiteitenonderzoeker op afroep en geschilleninstantie wordt via 1 loket een totaal oplossing geboden om aan de Wkkgz te voldoen.
Quasir en Stichting Zorggeschil werken onafhankelijk van elkaar. Dankzij de unieke samenwerking tussen Stichting Zorggeschil en Quasir hebben zij met slechts één handeling aan de nieuwe wetgeving voldaan.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • Aanvullende informatie

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.