Zorgaanbieders

Als zorgverlener bent u volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) per 1 januari 2017 verplicht om aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

Bij Stichting Zorggeschil kunt u zich aansluiten als uw zorgverlening valt onder:

- eerstelijns gezondheidszorg
- ziekenhuizen, expertiseklinieken
- verpleging
- de verzorgingszorg
- verzorging/begeleiding
- geestelijke gezondheidszorg

Klacht – geschil

Met de Wkkgz zorgt de overheid voor laagdrempelige klachtenbehandeling. Hiervoor moeten cliënten/patiënten gratis met hun klacht bij een klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder terechtkunnen. Wordt een klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan een erkende geschilleninstantie zoals Stichting Zorggeschil.

Procedure (download de infographic)

 1. Uw cliënt/patiënt is ontevreden over zijn/haar zorg
 2. U doet uw uiterste best het probleem op te lossen. Als dit niet lukt wijst u op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.
 3. De opgeleide en onafhankelijke klachtenfunctionaris geeft advies over- en/of helpt uw cliënt/patiënt met het indienen van de klacht./li>
 4. De kosten voor een klachtenfunctionaris, al dan niet op afroep (bijvoorbeeld via Quasir) zijn voor uw rekening./li>
 5. Binnen 6 weken na indiening van de klacht dient u een gemotiveerd oordeel te geven over de klacht./li>
 6. Uw cliënt/patiënt is nog altijd niet tevreden. De klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid tot- en de weg naar Stichting Zorggeschil./li>
 7. Stichting Zorggeschil doet een bindende uitspraak. De kosten voor behandeling van een geschil zijn voor uw rekening. U kunt veroordeeld worden tot een schadevergoeding van max. € 25.000,-./li>
 8. Uw cliënt/patiënt betaalt eenmalig € 50,- klachtengeld voor het melden en kan veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de behandelingskosten./li>
 9. Voor de kosten van behandeling en/of een veroordeling tot schadevergoeding kunt u zich verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Hoe werkt Stichting Zorggeschil

De geschillencommissie van Stichting Zorggeschil bestaat uit een voorzitter en een vicevoorzitter, beiden meester in de rechten. De overige leden zijn voorgedragen door aangesloten organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Zij worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De voorzitter (of de vicevoorzitter bij diens afwezigheid) wijst de leden aan die aan de behandeling van een geschil deelnemen. De aldus gevormde geschillencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en een gelijk aantal leden. De klacht wordt altijd door de cliënt/patiënt bij de geschillencommissie ingediend. De commissie moet binnen zes maanden een uitspraak doen. Bij schade kan de commissie een vergoeding tot maximaal € 25.000,- toekennen aan de cliënt/patiënt. Hiervoor kan de zorgverlener zich verzekeren door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De uitspraak door de geschillencommissie is helder, onpartijdig en bindend.

Tarieven

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal professionals binnen uw organisatie, maakt Stichting Zorggeschil een berekening van het tarief. Wij verzoeken u dan ook onderstaand formulier volledig in te vullen. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, krijgt u van ons een offerte op maat, inclusief aanvullende informatie en de algemene voorwaarden.

De tarieven voor aansluiting bij Stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten van afhandeling van een geschil. Wij kiezen voor lage aansluitkosten omdat de kans op een geschil klein is. De kosten voor een geschil variëren naar gelang de complexiteit van een geschil. Hiervoor kunt u zich verzekeren door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanmelden

U kunt het onderstaande formulier invullen om u bij Stichting Zorggeschil aan te melden.

Samenwerking Stichting Zorggeschil en Quasir

Zoals u wellicht weet, verplicht de Wkkgz u niet alleen aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie, maar dient u ook te beschikken over een klachtenfunctionaris. Een klacht kan pas worden voorgelegd aan een geschillencommissie als voorafgaand is gebleken dat deze ondanks bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid van de cliënt/patiënt is opgelost. Vooral voor kleine zorginstanties is deze klachtbehandeling lastig te organiseren. De meeste bij ons aangesloten organisaties maken dan ook gebruik van een professionele én betaalbare oplossing van Quasir: een abonnement op een klachtenfunctionaris op afroep. Dankzij de unieke samenwerking tussen Stichting Zorggeschil en Quasir hebben zij met slechts één handeling aan de nieuwe wetgeving voldaan.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • Aanvullende informatie

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.