Uitspraken Geschilleninstantie Zorggeschil

Onderstaand treft u de uitspraken aan van de Geschilleninstantie Zorggeschil, aangegeven met een procedure nummer.
Het nummer voor de punt betreft het kalenderjaar waarin het geschil in behandeling is genomen. Het nummer achter de punt betreft het procedurenummer in volgorde van het in behandeling nemen van het geschil.

- Uitspraak 17.001

- Uitspraak 17.002

- Uitspraak 17.003