Uitspraken Geschilleninstantie Zorggeschil

Onderstaand treft u de uitspraken aan van de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil, aangegeven met een procedure nummer.
Het nummer voor de punt betreft het kalenderjaar waarin het geschil in behandeling is genomen. Het nummer achter de punt betreft het procedurenummer in volgorde van het in behandeling nemen van het geschil.

Uitspraak 17.001

Uitspraak 17.002

Uitspraak 17.003

Uitspraak 17.004

Uitspraak 17.005 (tussenuitspraak)

Uitspraak 17.006

Uitspraak 17.007

Uitspraak 17.008

Uitspraak 17.010

Uitspraak 18.001

Uitspraak 18.004

Uitspraak 18.005

Uitspraak 18.006

Uitspraak 18.007

Uitspraak 18.008

Uitspraak 19.001

Uitspraak 19.002

Uitspraak 19.003

Uitspraak 19.006

Uitspraak 19.008

Uitspraak 19.009

Uitspraak 19.010

Uitspraak 20.001

Uitspraak 20.002

Uitspraak 20.004

Uitspraak 20.005

Uitspraak 20.007

Uitspraak 20.008

Uitspraak 20.009

Uitspraak 21.001

Uitspraak 21.002

Uitspraak 21.003

Uitspraak 21.004

Uitspraak 21.005

Uitspraak 21.006

Uitspraak 21.007

Uitspraak 21.008

Uitspraak 21.009

Uitspraak 21.010

Uitspraak 21.011

Uitspraak 21.012

Uitspraak 22.01

Uitspraak 22.02

Uitspraak 22.03

Uitspraak 22.05

Uitspraak 22.06

Uitspraak 22.09

Uitspraak 23.01

Uitspraak 23.03

Uitspraak 23.04

Uitspraak 23.05

Uitspraak 24.01