Uitspraken Geschilleninstantie Zorggeschil

Onderstaand treft u de uitspraken aan van de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil, aangegeven met een procedure nummer.
Het nummer voor de punt betreft het kalenderjaar waarin het geschil in behandeling is genomen. Het nummer achter de punt betreft het procedurenummer in volgorde van het in behandeling nemen van het geschil.

- Uitspraak 17.001

- Uitspraak 17.002

- Uitspraak 17.003

- Uitspraak 17.004

- Uitspraak 17.005 (tussenuitspraak)

- Uitspraak 17.006

- Uitspraak 17.008

- Uitspraak 17.010

- Uitspraak 18.001

- Uitspraak 18.004

 

Het jaarverslag 2017 van de geschillencommissie van Stichting Zorggeschil kunt u hier downloaden