ZZP’ers in de zorg

Bent u zelfstandig ondernemer en werkt u in de zorg, dan dient u volgens de Wkkgz per 1 januari 2017 aan de volgende eisen te voldoen:
- u heeft een klachtenregeling die voldoet aan de eisen volgens de Wkkgz ZZP
- u bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie
- u heeft een schriftelijke overeenkomst met alle zorgvragers waar u voor werkt, waarin staat vastgelegd waaraan u moet voldoen als het gaat om kwaliteit van de zorg en de afhandeling van klachten.

Een groot aantal beroepsverenigingen hebben een abonnement via Quasir en zijn collectief aangesloten bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil. ZZP Nederland is aangesloten bij onze geschilleninstantie, heeft via Quasir een totaal Wkkgz abonnement afgesloten. Twijfelt u of u onder deze wet valt, dan kunt u de brochure ‘Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?’ van de Rijksoverheid downloaden.

Bent u ZZP ér in de zorg profiteer van de collectieve aansluiting via ZZP Nederland

Als de belangrijkste ondernemersorganisatie voor zzp’ers behartigt ZZP Nederland de belangen en de wet- en regelgeving voor vele zelfstandigen. Aansluiting bij ZZP Nederland levert aantrekkelijke voordelen op, zoals in dit geval de collectieve overeenkomst met zowel Stichting Zorggeschil als Quasir. De kosten voor een abonnement kunt u opvragen bij ZZP Nederland. Hiermee voldoet u aan de eisen van de Wkkgz ZZP. Met dit abonnement is tevens uw eigen bijdrage of eigen risico gedekt.

Bent u werkzaam in de alternatieve en complementaire gezondheidszorg, dan verwijzen wij u naar het CBZR dat collectief is aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Door u aan te melden via deze link (https://www.zzp-nederland.nl/ledenvoordelen/klachten-geschillencommissie-zorg) voldoet u snel en eenvoudig aan de wettelijke verplichtingen van de Wkkgz ZZP. Hierdoor voorkomt u een eventuele sanctie die de Inspectie voor de Gezondheidszorg u bij overtreding kan opleggen.

Geschillen en klachtenregeling zzp zorg

Als u al bij Stichting ZZP Nederland aangesloten bent, maar nog niet voldoet aan de wet, dan kunt u dit eenvoudig en voordelig hier regelen.