Voor Wie

Stichting Zorggeschil is er voor elke aanbieder in de zorg!

Elke zorgaanbieder is van harte welkom bij Stichting Zorggeschil. Als erkende geschilleninstantie richten wij onze dienstverlening op alle vormen van zorg en sluiten wij geen enkele zorginstantie of zorgverlener uit. Onze geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en vicevoorzitter, beiden meester in de rechten, aangevuld met commissieleden die worden voorgedragen door aangesloten zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. De commissie wordt ondersteund door een daartoe bevoegde ambtelijk secretaris.

Wij beslechten geschillen welke zijn ontstaan in de eerste- en tweedelijns zorg:

 • Ziekenhuizen
 • Psychiatriepraktijken en -klinieken
 • GGZ-praktijken en -klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Thuiszorg
 • Maatschappelijke zorg praktijken
 • Huisartsenmaatschappen
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicapten zorg).

Aangesloten organisaties

Stichting Zorggeschil kent een variatie aan aangesloten beroeps- en brancheverenigingen:

 • ZZP-Nederland
 • Diëtisten Coöperatie Nederland
 • NVST; Nederlandse Vereniging Soma Therapeuten
 • NVAZ; Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
 • CBZR; Vereniging Complementaire Beweeg Zorg Registers
 • Zorgthuisnl

Zorgondernemers welke aangesloten zijn bij Stichting Zorggeschil zijn:

 • ZZP’ers in de zorg, zoals tandartsen, psychologen, huidtherapeuten
 • Therapeuten e.d.
 • Kleine, middelgrote en grote zorginstellingen
 • Woon-zorgvormen

Zonder klachtenfunctionaris geen geschillencommissie

Zoals u wellicht weet, verplicht de Wkkgz u niet alleen aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie, maar dient u ook te beschikken over een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klacht kan pas worden voorgelegd aan een geschillencommissie als voorafgaand is gebleken dat deze ondanks bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid van de cliënt/patiënt is opgelost. Vooral voor kleine zorginstanties is deze klachtbehandeling lastig te organiseren. De meeste bij ons aangesloten organisaties maken dan ook gebruik van een professionele én betaalbare oplossing van Quasir: een abonnement op een klachtenfunctionaris op afroep met abonnement op de geschilleninstantie. Quasir sluit het abonnement klachtenfunctionaris en geschilleninstantie Zorggeschil af zodat elke zorgaanbieder middels één handeling aan de nieuwe wetgeving voldoet.

. Dankzij de unieke samenwerking tussen Stichting Zorggeschil en Quasir hebben zij met slechts één handeling aan de nieuwe wetgeving voldaan.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • Aanvullende informatie

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.