Voor Wie

Stichting Zorggeschil is er voor elke aanbieder in de zorg!

Elke zorgaanbieder is van harte welkom bij Stichting Zorggeschil. Als erkende geschilleninstantie richten wij onze dienstverlening op alle vormen van zorg en sluiten wij geen enkele zorginstantie of zorgverlener uit. Onze geschillencommissie bestaat uit een voorzitter en vicevoorzitter welke beiden meester in de rechten zijn, aangevuld met commissieleden die worden voorgedragen door aangesloten zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. De commissie wordt ondersteund door een daartoe bevoegde ambtelijk secretaris.

Wij beslechten geschillen welke zijn ontstaan in de eerste- en tweedelijns zorg:

 • Ziekenhuizen
 • Psychiatrie praktijken en klinieken
 • GGZ praktijken en klinieken
 • Expertise (particuliere) klinieken
 • Thuiszorg
 • Maatschappelijke zorg praktijken
 • Huisartsenmaatschappen
 • Tandartsen
 • Fysiotherapeuten
 • Huidtherapeuten
 • Complementaire zorg (alle soorten alternatieve geneeswijzen zoals hypnotherapie, chiropractie, homeopathie etc.)
 • Verpleging
 • Verzorging
 • Langdurige zorg (gehandicapten zorg).

Aangesloten organisaties

Stichting Zorggeschil kent een variatie aan aangesloten beroeps- en brancheverenigingen:

 • ZZP-Nederland
 • Solopartners
 • Diëtisten Coöperatie Nederland
 • Adiona; Beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
 • FAGT; Federatie Additief Geneeskundig Therapeuten
 • NFG; Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
 • NVST; Nederlandse Vereniging Soma Therapeuten
 • NVAZ; Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders
 • CBZR; Vereniging Complementaire Beweeg Zorg Registers
 • VVET; Vereniging van Energetisch Therapeuten.

Zorgondernemers welke aangesloten zijn bij Stichting Zorggeschil zijn:

 • ZZP’ers in de zorg, zoals tandartsen, psychologen, huistherapeuten e.d.
 • Kleine, middelgrote en grote zorginstellingen
 • Woon-zorgvormen (franchising)

Zonder klachtenfunctionaris geen geschillencommissie

Alle aanmeldingen voor aansluiting bij Stichting Zorggeschil worden in behandeling genomen door Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen zorg en welzijn. Deze organisatie speelt sinds 1987 een prominente rol in bemiddeling en verbetering van de kwaliteit van zorg. Quasir beschikt over professionals met een schat aan kennis en ervaring op het vlak van klachtenbehandeling.
Zoals u wellicht weet, verplicht de Wkkgz u niet alleen aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie, maar dient u ook te beschikken over een klachtenfunctionaris. Een klacht kan pas worden voorgelegd aan een geschillencommissie als voorafgaand is gebleken dat deze ondanks bemiddeling van een onafhankelijke klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid van cliënt/patiënt is opgelost. Vooral voor kleine zorginstanties is deze klachtbehandeling lastig te organiseren.
De meeste bij ons aangesloten organisaties maken dan ook gebruik van een professionele én betaalbare oplossing van Quasir: een abonnement op een klachtenfunctionaris op afroep. Dankzij de unieke samenwerking tussen Stichting Zorggeschil en Quasir hebben zij met slechts één handeling aan de nieuwe wetgeving voldaan.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

 • Persoonsgegevens

 • Adresgegevens

 • Aanvullende informatie

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.