Wkkgz kennisbank

Op 1 januari 2016 is de Wkkgz ingegaan.

Uiterljjk 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben welke voldoet aan de nieuwe Wkkgz en moeten de zorgaanbieders zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie zoals bijvoorbeeld Geschilleninstantie Zorggeschil.

De zorgaanbieder dient verder nog per 1 januari 2017 met alle zorgverleners die voor hen werken een schriftelijke overeenkomst te hebben afgesloten. In deze overeenkomst staat waaraan de zorgverlener moet voldoen. Doel van de overeenkomst is dat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Wetteksten Wkkgz

Brochures Wkkgz

Check hier of u Wkkgz-proof bent !

Door te klikken op onderstaande afbeelding kunt u de infographic van Quasir downloaden. Hier kunt u eenvoudig van aflezen in hoeverre u als zorgverlener of als instelling vanaf 1 januari 2017 volledig Wkkgz-proof bent. Quasir ondersteunt u graag hierbij met een scala aan diensten die specifiek inspelen op de wettelijke vereisten voor de zorgsector.

Infographic-Wkkgzproof-Quasir-2017