Wkkgz kennisbank

Klachtenregeling - Geschilleninstantie – Schriftelijke overeenkomst

Per 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben die voldoet aan de Wkkgz en dienen de zorgaanbieders te zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie, zoals bijvoorbeeld Stichting Zorggeschil.

Ook moet de zorgaanbieder met alle zorgverleners die voor hen werken een schriftelijke overeenkomst hebben afgesloten. In deze overeenkomst staat waaraan de zorgverlener moet voldoen. Doel van de overeenkomst is dat de zorgaanbieder kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Wetteksten Wkkgz

Brochures Wkkgz

Check hier of u Wkkgz-proof bent !

Op onderstaande afbeelding van kunt u aflezen in hoeverre u als zorgverlener of als instelling volledig Wkkgz-proof bent.

Infographic-Wkkgzproof-Quasir-2017