Disclaimer e-mail

De informatie verzonden door de Stichting Zorggeschil met een elektronisch postbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en voor hen die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.

Ontvangt u dit bericht per abuis, dan wordt u er hierbij op attent gemaakt, dat openbaarmaking, reproductie, verspreiding of gebruik van dit bericht door anderen dan de geadresseerde(n) streng verboden is. Informeer alstublieft de verzender, door het bericht te beantwoorden en vervolgens te vernietigen, zonder het gekopieerd of geopend te hebben. De informatie in dit elektronische postbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht.

The information transmitted in this electronic mail message (and any of its attachments) is intended exclusively for the addressee(s) and for those authorized by the addressee(s) to read this message. Should you receive this message  by mistake, you are hereby notified that disclosure, reproduction, distribution or use of this message by parties other than the addressee(s) is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without copying or opening it. The information contained in this electronic mail message (or any of its attachments) may be confidential in nature and covered by a pledge of secrecy and the attorney-client privilege.

© Stichting Zorggeschil