Welkom bij Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten/patiënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschilleninstantie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Op 6 december 2016 heeft Stichting Zorggeschil van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de erkenning van geschilleninstantie in de zorg ontvangen.
Zorggeschil is ontstaan door bundeling van krachten van vier respectabele partijen in de zorg: Zorgthuisnl, Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.

Geschilleninstantie zorg algemeen: ook voor u!

De Rijksoverheid wil met de Wkkgz openheid over ongewenste gebeurtenissen nastreven door wettelijk vast te leggen wat goede zorg inhoudt en hoe er moet worden gehandeld bij klachten. Deze wetgeving is van toepassing op alle zorgaanbieders die de gezondheidstoestand van cliënten/patiënten beoordelen of deze medisch begeleiden. Hierbij moet u niet alleen denken aan zorginstellingen als ziekenhuizen of verpleeghuizen, maar ook aan huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen. Ook zelfstandige beroepsbeoefenaars, zoals zzp’ers of bijvoorbeeld aanbieders van alternatieve geneeswijzen vallen onder de Wkkgz. Bij Stichting Zorggeschil kunnen alle zorgaanbieders zich aanmelden.

Hoe werkt Stichting Zorggeschil?

Volgens de Wkkgz bent u verplicht te beschikken over een klachtenfunctionaris waar cliënten/patiënten kosteloos terecht kunnen met een klacht. Kan deze klacht niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de cliënt/patiënt een rechtszaak aanspannen óf gebruik maken van een laagdrempeliger alternatief: de klacht voorleggen aan een erkende geschilleninstantie zoals Stichting Zorggeschil. De klacht wordt dan een geschil.
Onze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter (beiden meester in de rechten), aangevuld met leden die op voordracht worden gekozen. De behandeling van het geschil moet binnen 6 maanden zijn afgerond. De uitspraak is bindend, onpartijdig en helder. De commissie kan overgaan tot het toekennen van een schadebedrag tot maximaal € 25.000,-. Voor de kosten van behandeling van het geschil en/of een veroordeling tot schadevergoeding aan een cliënt/patiënt kunt u zich verzekeren via een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Aanmelden voor geschilleninstantie zorg Wkkgz

Bent u nog niet aangesloten bij een geschilleninstantie dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd u een sanctie opleggen. Wij adviseren u dan ook ervoor te zorgen dat u snel aan deze voorwaarde voldoet. Aanmelden bij Stichting Zorggeschil is heel eenvoudig via het aanmeldformulier. Uw aanmelding wordt aan Quasir afdeling abonnementen doorgezonden en in behandeling genomen.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

  • Persoonsgegevens

  • Adresgegevens

  • Aanvullende informatie

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.