Geschillencommissie zorg welkom bij Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er, ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland. Op 6 december 2016 heeft Stichting Zorggeschil van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de erkenning van geschilleninstantie in de zorg ontvangen.
Zorggeschil is een ontstaan door bundeling van krachten van vier respectabele partijen in de zorg: Branche Organisatie Thuiszorg (BTN), Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.

Geschillencommissie zorg algemeen: ook voor u!

De Rijksoverheid wil met de Wkkgz openheid over ongewenste gebeurtenissen nastreven door wettelijk vast te leggen wat goede zorg inhoudt en hoe er moet worden gehandeld bij klachten. Deze wetgeving is van toepassing op alle zorgaanbieders die de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen of cliënten medisch begeleiden. Hierbij moet u niet alleen denken aan zorginstellingen als ziekenhuizen of verpleeghuizen, maar ook aan huisartsen, fysiotherapeuten en bedrijfsartsen. Ook zelfstandige beroepsbeoefenaars, zoals ZZP’ers of bijvoorbeeld aanbieders van alternatieve geneeswijzen vallen onder de Wkkgz.
Bij Stichting Zorggeschil wordt geen vorm van zorg uitgesloten; alle zorgaanbieders kunnen zich aanmelden.

Hoe werkt onze erkende geschillencommissie zorg

Volgens de Wkkgz bent u verplicht te beschikken over een klachtenfunctionaris waar cliënten kosteloos terecht kunnen met een geschil. Kan dit geschil niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de cliënt een rechtszaak aanspannen óf gebruik maken van een laagdrempeliger alternatief: de klacht voorleggen aan een erkende geschillencommissie als Stichting Zorggeschil.
Onze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter (beiden meester in de rechten), aangevuld met leden die op voordracht worden gekozen. De behandeling van het geschil moet binnen 6 maanden zijn afgerond. De uitspraak is bindend, onpartijdig en helder. De commissie kan overgaan tot het toekennen van een schadebedrag tot maximaal € 25.000,-. Heeft u als zorgaanbieder een aansprakelijkheidsverzekering, dan zal deze het schadebedrag aan u vergoeden.

Aanmelden voor geschillencommissie zorg Wkkgz met terugwerkende kracht

Bent u nog niet aangesloten bij een geschillencommissie dan kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen. Wij adviseren u dan ook ervoor te zorgen dat u snel aan deze voorwaarde voldoet. Aanmelden bij Stichting Zorggeschil is heel eenvoudig via het aanmeldformulier. Quasir neemt uw aanvraag in behandeling en zorgt ervoor dat u aan de wettelijke verplichting gevolg geeft.

Aanmeldformulier zorgaanbieders

  • Persoonsgegevens

  • Adresgegevens

  • Aanvullende informatie

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.