Melding van een geschil bij Geschilleninstantie Zorggeschil

Bent u het niet eens met de klachtbehandeling en de uitspraak hierover van uw zorgaanbieder dan kunt u uw klacht hierover inzenden via onderstaand meldingsformulier, op voorwaarde dat deze zorgaanbieder/zorgverlener op het moment van de gebeurtenis is aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Bij het melden van een geschil dient u ook de oorspronkelijke schriftelijke klacht en de schriftelijke reactie daarop van de zorgaanbieder aan te leveren.

Aan deze melding kunt u geen rechten ontlenen totdat namens de geschillencommissie van de Stichting Zorggeschil de melding door de ambtelijk secretaris formeel in behandeling is genomen en dit schriftelijk aan u is bevestigd.

Melding van een geschil bij Stichting Zorggeschil

  • Persoonsgegevens cliënt

  • Betreft bij Zorggeschil aangesloten zorgaanbieder

  • Motivatie van uw bezwaar

  • Correspondentie over het bezwaar