Penningmeester Stichting Zorggeschil

Met ingang van 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van kracht.
Deze wet heeft als doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

De Wkkgz stelt cliënten en patiënten in staat om bij een conflictsituatie met de zorgverlener een
onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschillencommissie. De Wkkgz schrijft ook voor hoe
zorgaanbieders om dienen te gaan met incidenten en geschillen in de zorg. Per 1 januari 2017 is het
voor alle zorgaanbieders verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. De verplichting
houdt verder in dat een zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris beschikbaar moet stellen en
een overeenkomst dient te sluiten met samenwerkende zorgverleners.

Stichting Zorggeschil faciliteert, sinds de invoering van de Wkkgz, een erkende geschilleninstantie
voor Zorg en Welzijn waarin vier zorgpartijen hun krachten hebben gebundeld: Zorgthuisnl, Netwerk
Cliënt-en-Raad Zorg (NCZ) en Quasir (Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en
Welzijn).

Stichting Zorggeschil bestaat uit een driekoppig bestuur te weten een voorzitter, secretaris en
penningmeester. Vanwege het vertrek van de huidige penningmeester is er een vacature ontstaan.

Herken jij je in onderstaande beschrijving en heb je tijd en zin om ons bestuur te ondersteunen? Dan
komen we graag in contact met je. Stuur je CV en een korte toelichting naar:

An Korporaal, secretaris (bestuur@zorggeschil.nl). Telefoonnummer: 0642253059
De tijdsinvestering is gemiddeld ongeveer 1 a 2 uur per week.
Voor de werkzaamheden is een jaarlijkse vacatie vastgesteld ter hoogte van € 5.250,-.

Functiebeschrijving penningmeester Stichting Zorggeschil
De penningmeester is verantwoordelijk voor:

 • de aansturing van de administratie (deeltijd/zzp-er) en zijn uitvoerende taken op het gebied
  van debiteuren- en crediteurenbeheer, projectadministratie, facturering, gereed maken
  betalingsbatches.
 • (laten) opstellen van de begroting, boekhouding, facturatie, toepassing van alle financiële en
  administratieve processen, BTW-aangifte, opstellen van de jaarrekening en afstemming met
  de accountant;
 • het per kwartaal uitbrengen van een financiële rapportage aan het bestuur;
 • toezicht op de liquiditeit en de geldstromen;
 • het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over de optimalisering van
  bedrijfsprocessen alsmede over rechtmatigheid en integriteit;
 • de penningmeester draagt gezamenlijk met medebestuursleden bestuurlijke verantwoordelijkheid in brede zin.

Kennis, ervaring en competenties

 • beleidsmatig sterk;
 • integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • teamspeler
 • zelfstandig, nauwkeurig en cijfermatig sterk;
 • flexibel en stressbestendig;
 • HBO/WO-werk- en denkniveau;
 • kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan;
 • ervaring met MS office pakket en boekhoudingspakketten
  (https://www.exact.com/nl/software/exact-online)