PERSBERICHT

woensdag 7 december 2016, Wolvega

Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz

Stichting Zorggeschil heeft een Geschilleninstantie opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  De Geschilleninstantie Zorggeschil  is op 6 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stichting Zorggeschil is opgericht door de partijen Zorgthuisnl, Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.

Zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende  zorgverleners, zijn op grond van de Wkkgz verplicht zich met ingang van 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door de Minister van VWS erkende Geschilleninstantie.

Zorgorganisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, kunnen zich vanaf heden aanmelden voor aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Organisaties van zorgaanbieders in zorg en welzijn  kunnen zich ten behoeve van de bij hun aangesloten zorgaanbieders aanmelden.

De administratieve verwerking van de aansluitingen wordt door Quasir uitgevoerd. Quasir is sinds 1987 het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg.

Stichting Zorggeschil is voorbereid en kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.

Voor meer informatie: www.zorggeschil.nl

Voor de redactie:

Stichting Zorggeschil
Anja Scheper (voorzitter)
T: 06 53 21 05 58
E: info@zorggeschil.nl