We blijven groeien, wie hebben zich al bij ons aangesloten?

Het afgelopen jaar hebben we mooie stappen gezet met Stichting Zorggeschil. In de zorgsector merken we dat er behoefte is voor ons aanbod. Daar zijn we blij om, want iedere zorgaanbieder en cliënt verdient een goede klachtenafhandeling. Het mooiste is dat we vaak voorkomen dat een klacht ook echt een geschil wordt en dat we via bemiddeling veel kunnen oplossen.

Stichting Zorggeschil maakt voor veel verschillende partijen het verschil. We zijn actief in alle lagen van de zorg. We willen juist de verbindende factor tussen cliëntenverenigingen, grote zorgaanbieders, beroepsverenigingen en andere zorgpartijen zijn. Daarom zijn er vier heel verschillende zorgpartijen betrokken bij Stichting Zorggeschil. Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie in stand en faciliteert deze. De klachtenregeling en de klachtenfunctionaris worden verzorgd door Quasir.

Wie sluiten zich dan bij ons?
We zijn benieuwd waarom organisaties zich verbinden aan Zorggeschil. Daarom zochten we twee verschillende zorgpartijen op en vroegen ze naar hun beweegredenen. We gingen langs bij ZZP Nederland en thuiszorgorganisatie Rijnstad. Lees hieronder hun reacties:

ZZP Nederland: toegankelijk en kwalitatief hoogstaand

ZZP Nederland is de belangenbehartiger van meer dan 40.000 zelfstandig ondernemers in Nederland. Zelfstandige zorgprofessionals zijn hierbij een van de grootste groepen, ongeveer 5000 van hen hebben zich bij ZZP Nederland aangesloten. Voor haar leden bieden ze samen met Zorggeschil een geschillencommissie voor zzp’ers aan.

Directeur Frank Alfrink legt graag uit waarom ze samenwerken met Zorggeschil. Frank: “Als ZZP Nederland kregen wij van de bij ons aangesloten zorgprofessionals steeds vaker de vraag of wij ook kunnen ondersteunen op het gebied van klachtenafhandeling. Iedere zorgondernemer, dus ook ZZP’ers, moeten dit vanaf 1 januari 2017 gratis aan hun klanten aanbieden. Hierop kwamen we in contact met Stichting Zorggeschil en hebben we afspraken gemaakt om een speciaal pakket voor onze leden samen te stellen. Nu bieden we onze leden voor 50 euro per jaar een geschillencommissie en klachtenfunctionaris op afroep aan. Dit is zo betaalbaar, toegankelijk, flexibel en de zzp’er voldoet aan zijn wettelijke plicht.”

Frank: “We hadden direct een goed gevoel bij Zorggeschil. Er zitten vier professionele en betrokken partijen bij, waardoor ze de gevraagde kwaliteit bieden. Kwaliteit waar onze leden ook voor staan. Zzp’ers die van onze regeling gebruik maken, moeten ook lid zijn van ons netwerk. Dit kost 20 euro per jaar. Al vele honderden zzp’ers maken gebruik van ons aanbod. Maar dit gaat na 1 januari stijgen als veel contracten opnieuw worden afgesloten.”

Lees meer

Wat heeft Stichting Zorggeschil het afgelopen jaar zoal gedaan?

Ook al zit het jaar 2017 er nog niet helemaal op, we kijken toch alvast graag terug op een bevlogen jaar. In december 2016 kregen we van de minister de erkenning als geschilleninstantie. Vanaf dat moment is er veel gebeurd en hebben we veel bereikt.

Onze organisatie staat en de eerste geschillen zijn succesvol bemiddeld en afgehandeld. Het is goed om te zien dat we met Stichting Zorggeschil het verschil kunnen maken. We krijgen positieve reacties uit de zorgwereld en zien het aantal aanmeldingen flink groeien. Met andere woorden: we helpen steeds meer zorgaanbieders en -professionals bij het op orde krijgen en houden van hun klachten- en geschillen afhandeling.

Inrichten van stichting
Omdat we pas in december 2016 de erkenning van de minister kregen, moest er snel gehandeld worden. Als eerste is er een bestuur voor de Stichting Zorggeschil gekomen. Dit bestuur van drie leden is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier zorgpartijen die hun krachten hebben gebundeld.

De volgende stap was het opzetten van de organisatie. Er waren vanaf 1 januari direct veel overstappers naar Zorggeschil die allemaal begeleid moesten worden. Verder hebben we ons volop gericht op het opbouwen van de communicatie. We hebben nu een duidelijke website, folder en infographic. Zowel gericht op de zorgaanbieders als de cliënten. Iedereen is nu dus goed geïnformeerd en weet wat Stichting Zorggeschil te bieden heeft.

De laatste belangrijke ontwikkeling van 2017 is het opzetten van een Raad van Deelnemers. Al met al is er veel werk verzet en zijn we toekomst-ready. We verwachten dan ook vanaf 1 januari 2018 weer veel overstappers en nieuwe leden.

Eerste succesvolle bemiddeling
De commissie functioneert inmiddels en de eerste klachten zijn ingediend. Hierbij wordt er door de klachtenfunctionaris eerst ingezet op bemiddeling. Want samen eruit komen heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Inmiddels is het eerste geschil door middel van bemiddeling succesvol opgelost. Verder lopen er verschillende geschillen waarvoor binnenkort een oplossing wordt verwacht.

 

Heeft u uw klachtenafhandeling op orde?

U heeft er vast ook mee te maken: vanaf 1 januari 2017 heeft de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) veel punten veranderd voor u als zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder, van zzp’er tot zorgreus, moet een klachtenregeling hebben die aan de eisen van de Wkkgz voldoet. U bent verplicht om u aan te sluiten bij een geschilleninstantie en u moet gratis een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan uw cliënten aanbieden. Dit is wettelijk verplicht.

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van klachtenbehandeling? En bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie? Als u dit nog niet heeft geregeld kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen.

Regel het goed
Het is raadzaam om te kijken of u de klachtenafhandeling op orde heeft. Voor zorgaanbieders is het veel werk om de klachtenafhandeling zelf goed en volgens wettelijk voorschrift in te richten. Quasir wil de zorgaanbieder ontlasten en is hiervoor een strategische samenwerking aangegaan met Stichting Zorggeschil. Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen voor de zorg en welzijn

Samen hebben wij alle benodigde expertise in huis, waardoor u snel uw klachtenafhandeling op orde heeft en u aan de wet voldoet. Het afgelopen jaar hebben al veel zorgprofessionals zich bij ons initiatief aangesloten. Wilt u uw klachtenafhandeling ook goed op orde hebben? Sluit u dan snel aan!

Wat heeft u aan Stichting Zorggeschil?
Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie Zorggeschil instant. Deze geschilleninstantie is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Artikel 18 van de Wkkgz geeft cliënten en patiënten de mogelijkheid om bij een conflictsituatie met de zorgaanbieder een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschilleninstantie. Dit was eerst alleen mogelijk door een gang naar de rechter.

Wie kan zich aansluiten?
Iedere zorgaanbieder kan zich bij Stichting Zorggeschil aansluiten, dus van zzp’er tot zorgreus. Uit ervaring weten we dat wij vooral de volgende zorgsectoren bedienen:

  • Eerstelijns gezondheidszorg
  • Ziekenhuizen en expertiseklinieken
  • Verpleging- en de verzorgingszorg
  • Verzorging en begeleiding
  • Geestelijke gezondheidszorg

Vier zorgpartijen bundelen krachten
Omdat een geschilleninstantie onafhankelijk moet zijn, hebben vier betrokken zorgpartijen hun krachten gebundeld en Stichting Zorggeschil opgericht. Ze hebben zich verenigd om zorgaanbieders passend te ondersteunen. Dit zijn de vier betrokken partijen:

  • Zorgthuisnl
  • Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ)
  • Vereniging Zorgklant Nederland (VZN)
  • Quasir

Iedere partij heeft zijn eigen achtergrond, knowhow en achterban. De gehele administratieve afhandeling gebeurt door Quasir. Zij nemen onder meer het abonnement op de onafhankelijk klachtenfunctionaris, de backoffice en de administratie voor hun rekening. Daarom kan het lijken dat Quasir en Stichting Zorggeschil dezelfde partij zijn. Dit is niet het geval. Quasir is een zelfstandige organisatie en is een strategische samenwerking aangegaan met Stichting Zorggeschil.

Hoe werkt de Geschilleninstantie Zorggeschil?
Voor het onafhankelijk afhandelen van geschillen over gedragingen in het kader van de zorgverlening faciliteert Stichting Zorggeschil de Geschilleninstantie Zorggeschil samengesteld. De klager kan de klacht, als deze niet wordt opgelost na het volgen van de klachtenprocedure, kan deze voorgelegd worden aan de geschilleninstantie.
De geschilleninstantie beoordeelt een klacht.

De geschilleninstantie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn. De rest van de instantie bestaat uit leden die zijn voorgedragen door organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Wordt een geschil voorgelegd aan de geschilleninstantie, dan kiest de voorzitter of vicevoorzitter uit de leden van de geschilleninstantie de leden die het geschil gaan behandelen.

De overige leden zitten dus niet vast in de instantie. De deelnemende organisaties dragen leden voor de geschilleninstantie voor. Een klacht wordt altijd door een cliënt bij de geschilleninstantie voorgelegd. Er moet binnen zes maanden uitspraak gedaan worden. Zij kan een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- aan de cliënt toekennen. U als zorgaanbieder kan zich hiervoor verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. De uitspraak van de geschilleninstantie is helder, onpartijdig en bindend. Voor de precieze gang van zaken verwijzen wij u graag naar ons regelement. Hierin staat de procedure, de taken en bevoegdheden uitgebreid en precies uitgelegd. We sturen u graag het regelement toe.

Aanmelden en tarieven
U meldt zich eenvoudig aan via de website zorggeschil.nl/aanmelding. De hoogte van het jaartarief wordt mede bepaald door het aantal werkzame zorgprofessionals binnen uw organisatie. We maken graag een offerte voor een jaarabonnement met daarin een berekening voor u.

De tarieven voor aansluiting bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten voor het afhandelen van het geschil. De ervaring leert dat de kans op een echt geschil klein is. Daarom kiezen we voor lage aansluitkosten. De kosten voor het behandelen van een geschil zijn gemiddeld € 2500,-. Met een rechtsbijstandsverzekering kunt u zich hiervoor verzekeren.

Voor meer informatie kunt u via zorggeschil.nl/contact of telefonisch via 06 512 225 05 contact met ons opnemen.

 

Overzicht nieuwe verplichtingen Wkkgz

Download de brochure met het overzicht van alle nieuwe verplichtingen conform de Wkkgz:

Overzicht nieuwe verplichtingen Wkkgz
Klik op de afbeelding voor de brochure

 

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

Bron: Rijksoverheid.nl

Wilt u weten of u aan de vereisten moet voldoen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)? Bekijk dan de zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst in deze brochure.

Val ik onder de Wkkgz
Klik op de afbeelding voor de brochure

PERSBERICHT: Minister erkent Geschilleninstantie Zorggeschil voor Wkkgz

 

PERSBERICHT

woensdag 7 december 2016, Wolvega

Geschilleninstantie Zorggeschil heeft erkenning voor Wkkgz

Stichting Zorggeschil heeft een Geschilleninstantie opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz).  De Geschilleninstantie Zorggeschil  is op 6 december 2016 erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Stichting Zorggeschil is opgericht door de partijen Zorgthuisnl, Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ), Vereniging Zorgklant Nederland (VZN) en Quasir.

Zorgaanbieders, zowel instellingen als solistisch werkende  zorgverleners, zijn op grond van de Wkkgz verplicht zich met ingang van 1 januari 2017 aan te sluiten bij een door de Minister van VWS erkende Geschilleninstantie.

Zorgorganisaties voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, kunnen zich vanaf heden aanmelden voor aansluiting bij Geschilleninstantie Zorggeschil. Organisaties van zorgaanbieders in zorg en welzijn  kunnen zich ten behoeve van de bij hun aangesloten zorgaanbieders aanmelden.

De administratieve verwerking van de aansluitingen wordt door Quasir uitgevoerd. Quasir is sinds 1987 het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen in de zorg.

Stichting Zorggeschil is voorbereid en kan met ingang van 1 januari 2017 geschillen afhandelen.

Voor meer informatie: www.zorggeschil.nl

Voor de redactie:

Stichting Zorggeschil
Anja Scheper (voorzitter)
T: 06 53 21 05 58
E: info@zorggeschil.nl