U heeft er vast ook mee te maken: vanaf 1 januari 2017 heeft de nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (de Wkkgz) veel punten veranderd voor u als zorgaanbieder. Iedere zorgaanbieder, van zzp’er tot zorgreus, moet een klachtenregeling hebben die aan de eisen van de Wkkgz voldoet. U bent verplicht om u aan te sluiten bij een geschilleninstantie en u moet gratis een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan uw cliënten aanbieden. Dit is wettelijk verplicht.

Voldoet u aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van klachtenbehandeling? En bent u al aangesloten bij een geschilleninstantie? Als u dit nog niet heeft geregeld kan de Inspectie voor de Gezondheidszorg u een sanctie opleggen.

Regel het goed
Het is raadzaam om te kijken of u de klachtenafhandeling op orde heeft. Voor zorgaanbieders is het veel werk om de klachtenafhandeling zelf goed en volgens wettelijk voorschrift in te richten. Quasir wil de zorgaanbieder ontlasten en is hiervoor een strategische samenwerking aangegaan met Stichting Zorggeschil. Quasir is hét expertisecentrum voor klachten, calamiteiten en geschillen voor de zorg en welzijn

Samen hebben wij alle benodigde expertise in huis, waardoor u snel uw klachtenafhandeling op orde heeft en u aan de wet voldoet. Het afgelopen jaar hebben al veel zorgprofessionals zich bij ons initiatief aangesloten. Wilt u uw klachtenafhandeling ook goed op orde hebben? Sluit u dan snel aan!

Wat heeft u aan Stichting Zorggeschil?
Stichting Zorggeschil houdt de geschilleninstantie Zorggeschil instant. Deze geschilleninstantie is een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende geschilleninstantie. Artikel 18 van de Wkkgz geeft cliënten en patiënten de mogelijkheid om bij een conflictsituatie met de zorgaanbieder een onafhankelijke uitspraak af te dwingen via een geschilleninstantie. Dit was eerst alleen mogelijk door een gang naar de rechter.

Wie kan zich aansluiten?
Iedere zorgaanbieder kan zich bij Stichting Zorggeschil aansluiten, dus van zzp’er tot zorgreus. Uit ervaring weten we dat wij vooral de volgende zorgsectoren bedienen:

  • Eerstelijns gezondheidszorg
  • Ziekenhuizen en expertiseklinieken
  • Verpleging- en de verzorgingszorg
  • Verzorging en begeleiding
  • Geestelijke gezondheidszorg

Vier zorgpartijen bundelen krachten
Omdat een geschilleninstantie onafhankelijk moet zijn, hebben vier betrokken zorgpartijen hun krachten gebundeld en Stichting Zorggeschil opgericht. Ze hebben zich verenigd om zorgaanbieders passend te ondersteunen. Dit zijn de vier betrokken partijen:

  • Zorgthuisnl
  • Netwerk Cliëntenraden Zorg (NCZ)
  • Vereniging Zorgklant Nederland (VZN)
  • Quasir

Iedere partij heeft zijn eigen achtergrond, knowhow en achterban. De gehele administratieve afhandeling gebeurt door Quasir. Zij nemen onder meer het abonnement op de onafhankelijk klachtenfunctionaris, de backoffice en de administratie voor hun rekening. Daarom kan het lijken dat Quasir en Stichting Zorggeschil dezelfde partij zijn. Dit is niet het geval. Quasir is een zelfstandige organisatie en is een strategische samenwerking aangegaan met Stichting Zorggeschil.

Hoe werkt de Geschilleninstantie Zorggeschil?
Voor het onafhankelijk afhandelen van geschillen over gedragingen in het kader van de zorgverlening faciliteert Stichting Zorggeschil de Geschilleninstantie Zorggeschil samengesteld. De klager kan de klacht, als deze niet wordt opgelost na het volgen van de klachtenprocedure, kan deze voorgelegd worden aan de geschilleninstantie.
De geschilleninstantie beoordeelt een klacht.

De geschilleninstantie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vicevoorzitter die beiden meester in de rechten zijn. De rest van de instantie bestaat uit leden die zijn voorgedragen door organisaties van zorgaanbieders en cliëntenorganisaties. Wordt een geschil voorgelegd aan de geschilleninstantie, dan kiest de voorzitter of vicevoorzitter uit de leden van de geschilleninstantie de leden die het geschil gaan behandelen.

De overige leden zitten dus niet vast in de instantie. De deelnemende organisaties dragen leden voor de geschilleninstantie voor. Een klacht wordt altijd door een cliënt bij de geschilleninstantie voorgelegd. Er moet binnen zes maanden uitspraak gedaan worden. Zij kan een schadevergoeding van maximaal € 25.000,- aan de cliënt toekennen. U als zorgaanbieder kan zich hiervoor verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering. De uitspraak van de geschilleninstantie is helder, onpartijdig en bindend. Voor de precieze gang van zaken verwijzen wij u graag naar ons regelement. Hierin staat de procedure, de taken en bevoegdheden uitgebreid en precies uitgelegd. We sturen u graag het regelement toe.

Aanmelden en tarieven
U meldt zich eenvoudig aan via de website zorggeschil.nl/aanmelding. De hoogte van het jaartarief wordt mede bepaald door het aantal werkzame zorgprofessionals binnen uw organisatie. We maken graag een offerte voor een jaarabonnement met daarin een berekening voor u.

De tarieven voor aansluiting bij de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil zijn exclusief de kosten voor het afhandelen van het geschil. De ervaring leert dat de kans op een echt geschil klein is. Daarom kiezen we voor lage aansluitkosten. De kosten voor het behandelen van een geschil zijn gemiddeld € 2500,-. Met een rechtsbijstandsverzekering kunt u zich hiervoor verzekeren.

Voor meer informatie kunt u via zorggeschil.nl/contact of telefonisch via 06 512 225 05 contact met ons opnemen.