Uitspraak 22.02

Zaak 22.02
Datum uitspraak: 30 september 2022
Zorgcategorie: woonzorg

Onderwerp klacht (9 onderdelen)
– professioneel handelen
– niet nakomen afspraken
– gebrekkige of onjuiste informatie
– beëindigen zorg
– relationele zaken

Oordeel: van de 9 klachtonderdelen zijn er 3 gegrond verklaard

Schadevergoeding: klager krijgt een vergoeding van € 1,00 toegekend.

Download PDF: Uitspraak 22.02